Oglas za 2021

Na osnovu Odluke Odbora direktora DOO ”Rekra” Podgorica broj: 01-353/3  od 23.12.2020. godine, a shodno odredbama Pravilnika o načinu korišćenja sredstava Fonda za prevenciju radne invalidnosti, odmor i rekreaciju zaposlenih broj: 02-131/2 od 10.03.2016. godine Raspisuje se OGLAS za prikupljanje ponuda za banjska liječenja  i organizovane odmore  u toku 2021. godine zaposlenih u Crnoj Gori …

Oglas za 2021 Read More »