Društvo sa ograničenom odgovornošću “Rekra”, osnovao je Savez samostalnih sindikata Crne Gore, radi organizovanja i sprovođenja aktivnosti vezanih za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje članova Sindikata. Takođe kao sub agenti sa turitičkom agencijom “Miros” vršimo servis avio karata za sve destinacije za potrebe SSCG i granskih sindikata. Društvo je osnovano Odlukom o osnivanju broj: 02-7151/13 od 10.12.2002. godine. Društvo zastupa izvršni direktor i Odbor direktora. Odbor čini pet članova.

Odbor direktora DOO ” Rekra” Podgorica, je Odlukom broj 01-69/11 od 31.05.2019 godine imenovao mr  Bešira Kajevića, dipl.pravnika za VD Izvršnog direktora DOO “Rekra” Podgorica na period od 6 mjeseci, počev od 01.06.2019 godine do 31.11.2019 godine. Takođe Odlukom Odbora direktora DOO “Rekra” Podgorica, na sjednici od 26.11.2019 godine , mr Beširu Kajeviću je produžen mandat VD Izvršnog direktora za naredni period počev od 01.12.2019 godine do 31.03.2020 godine. Nakon okončanja postupka izbora i konstutisanja Odbora direktora DOO “Rekra” Podgorica, izvršiće se raspisivanje Konkursa za izbor Izvršnog direktora DOO “Rekra” Podgorica.

Odbor direktora sačinjavaju:

  • Slavka Vučićević, predsjednica,
  • Mladen Šuškavčević, 
  • Bešir Kajević,
  • Radomir Bošković,
  • Jovan Stojanović,
  • Ilija Mugoša,
  • Predrag Mitrović