Novembar 2017

Home2017Novembar

Na osnovu Odluke Odbora direktora DOO ''Rekra'' Podgorica od 23.12.2016. godine, a shodno odredbama Pravilnika o načinu korišćenja sredstava Fonda za prevenciju radne invalidnosti, odmor i rekreaciju zaposlenih broj: 02-131/2 od 10.03.2016. godine Raspisuje se OGLAS za prikupljanje ponuda za banjska liječenja  i organizovane odmore u toku 2017. godine