Nekategorisano

Oglas za ljeto 2023

Na osnovu Odluke Odbora direktora DOO ”Rekra” Podgorica od 15.12.2022.  godine, a shodno odredbama Pravilnika o načinu korišćenja sredstava Fonda za prevenciju radne invalidnosti, odmor i rekreaciju zaposlenih broj: 02-131/2 od 10.03.2016. godine Raspisuje se: OGLAS za prikupljanje ponuda za banjska liječenja  i organizovane  odmore  u toku 2023 godine zaposlenih u Crnoj Gori, koji su …

Oglas za ljeto 2023 Read More »

Oglas za 2023

Na osnovu Odluke Odbora direktora DOO ”Rekra” Podgorica od 28.11.2022. godine, a shodno odredbama Pravilnika o načinu korišćenja sredstava Fonda za prevenciju radne invalidnosti, odmor i rekreaciju zaposlenih broj: 02-131/2 od 10.03.2016. godine Raspisuje se: OGLAS za prikupljanje ponuda za organizovane petodnevne  odmore   zaposlenih u Crnoj Gori koji su članovi Fonda za prevenciju radne invalidnosti, …

Oglas za 2023 Read More »

Oglas za 2022

Na osnovu Odluke Odbora direktora DOO ”Rekra” Podgorica od 27.12.2021.  godine, a shodno odredbama Pravilnika o načinu korišćenja sredstava Fonda za prevenciju radne invalidnosti, odmor i rekreaciju zaposlenih broj: 02-131/2 od 10.03.2016. godine Raspisuje se OGLAS za prikupljanje ponuda za banjska liječenja  i organizovane  odmore  u toku 2022 godine zaposlenih u Crnoj Gori koji su …

Oglas za 2022 Read More »

Oglas za 2021

Na osnovu Odluke Odbora direktora DOO ”Rekra” Podgorica broj: 01-353/3  od 23.12.2020. godine, a shodno odredbama Pravilnika o načinu korišćenja sredstava Fonda za prevenciju radne invalidnosti, odmor i rekreaciju zaposlenih broj: 02-131/2 od 10.03.2016. godine Raspisuje se OGLAS za prikupljanje ponuda za banjska liječenja  i organizovane odmore  u toku 2021. godine zaposlenih u Crnoj Gori …

Oglas za 2021 Read More »

Oglas

Na osnovu Odluke Odbora direktora DOO ”Rekra” Podgorica od 23.12.2016. godine, a shodno odredbama Pravilnika o načinu korišćenja sredstava Fonda za prevenciju radne invalidnosti, odmor i rekreaciju zaposlenih broj: 02-131/2 od 10.03.2016. godine Raspisuje se OGLAS za prikupljanje ponuda za banjska liječenja  i organizovane odmore u toku 2017. godine zaposlenih u Crnoj Gori koji su članovi Fonda …

Oglas Read More »