Novosti

HomeNovosti

Na osnovu Odluke Odbora direktora DOO ''Rekra'' Podgorica broj: 01-353/3  od 23.12.2020. godine, a shodno odredbama Pravilnika o načinu korišćenja sredstava Fonda za prevenciju radne invalidnosti, odmor i rekreaciju zaposlenih broj: 02-131/2 od 10.03.2016. godine Raspisuje se OGLAS za prikupljanje ponuda za banjska liječenja  i organizovane odmore  u

Na osnovu člana 33 Statuta “Rekra” doo Podgorica, Odbor direktora “Rekra” doo Podgorica,  raspisuje:   Konkurs za izbor Izvršnog direktora “Rekra” doo Podgorica   Uslovi za kandidata predviđeni konkursom su: Da ima visoko stručno obrazovanje (kvalifikacija obima 240 ili 180+ 60 (ECTS) kredita ili  program u trajanju 4 ili 3

  Na osnovu Odluke Odbora direktora DOO “Rekra” Podgorica broj 01–01–349 od 26. 11. 2019. godine, a shodno odredbama Pravilnika o načinu korišćenja sredstava Fonda za prevenciju radne invalidnosti odmor i rekreaciju zaposlenih broj: 02-131/2 od 10.03. 2016. godine   Raspisuje se O G L A S   za prikupljanje ponuda

Na osnovu Odluke Odbora direktora DOO ''Rekra'' Podgorica broj 01-142/5   od 11.12.2018. godine, a shodno odredbama Pravilnika o načinu korišćenja sredstava Fonda za prevenciju radne invalidnosti, odmor i rekreaciju zaposlenih broj: 02-131/2 od 10.03.2016. godine Raspisuje se: OGLAS za prikupljanje ponuda za banjska liječenja  i organizovane odmore  u

Na osnovu Odluke Odbora direktora DOO "Rekra" Podgorica od 27.12.2017. godine, a shodno odredbama Pravilnika o načinu korišćenja sredstava Fonda za prevenciju radne invalidnosti, odmor i rekreaciju zaposlenih broj: 02 – 131/2 od 10.03.2016. godine, raspisuje se OGLAS za prikupljanje ponuda za banjska liječenja i organizovane odmore u toku

U toku 2016. godine usluge Fonda preko "Rekre" ostvarilo je: planinski sedmodnevni rekreativni odmor 1.061 korisnik sedmodnevni rekreativni odmor na moru 2.103 korisnika desetodnevno banjsko liječenje 2.312 korisnika.                          Ukupno: 5.476 korisnika   Pregled broja korisnika Fonda za rekreativne odmore i banjska liječenja za predhodnih 5 godina   2011. godina              6.072   korisnika 2012.