Decembar 2018

Home2018Decembar

Na osnovu Odluke Odbora direktora DOO ''Rekra'' Podgorica broj 01-142/5   od 11.12.2018. godine, a shodno odredbama Pravilnika o načinu korišćenja sredstava Fonda za prevenciju radne invalidnosti, odmor i rekreaciju zaposlenih broj: 02-131/2 od 10.03.2016. godine Raspisuje se: OGLAS za prikupljanje ponuda za banjska liječenja  i organizovane odmore  u