Konkurs za izbor izvršnog direktora

Na osnovu člana 33 Statuta “Rekra” doo Podgorica, Odbor direktora “Rekra” doo Podgorica,  raspisuje:   Konkurs za izbor Izvršnog direktora “Rekra” doo Podgorica   Uslovi za kandidata predviđeni konkursom su: Da ima visoko stručno obrazovanje (kvalifikacija obima 240 ili 180+ 60 (ECTS) kredita ili  program u trajanju 4 ili 3 +1 godine), Pravni ili Ekonomski fakultet; …

Konkurs za izbor izvršnog direktora Read More »