Decembar 2020

Home2020

Na osnovu Odluke Odbora direktora DOO ''Rekra'' Podgorica broj: 01-353/3  od 23.12.2020. godine, a shodno odredbama Pravilnika o načinu korišćenja sredstava Fonda za prevenciju radne invalidnosti, odmor i rekreaciju zaposlenih broj: 02-131/2 od 10.03.2016. godine Raspisuje se OGLAS za prikupljanje ponuda za banjska liječenja  i organizovane odmore  u

Na osnovu člana 33 Statuta “Rekra” doo Podgorica, Odbor direktora “Rekra” doo Podgorica,  raspisuje:   Konkurs za izbor Izvršnog direktora “Rekra” doo Podgorica   Uslovi za kandidata predviđeni konkursom su: Da ima visoko stručno obrazovanje (kvalifikacija obima 240 ili 180+ 60 (ECTS) kredita ili  program u trajanju 4 ili 3