Novosti

U toku 2016. godine usluge Fonda preko Rekre ostvarilo je:

  • planinski sedmodnevni rekreativni odmor 1.061 korisnik
  • sedmodnevni rekreativni odmor na moru 2.103 korisnika
  • desetodnevno banjsko liječenje 2.312 korisnika.

 

                       Ukupno: 5.476 korisnika

 

Pregled broja korisnika Fonda za rekreativne odmore i banjska liječenja za predhodnih 5 godina

 

  • 2011. godina              6.072   korisnika
  • 2012. godina              5.759         ”
  • 2013 godina               5.573          ”
  • 2014. godina              4.678         ”
  • 2015. godina              4.675         ”
  • 2016. godina              5.476         ”