admin

OGLAS ZA LJETO 2024

Na osnovu Odluke Odbora direktora DOO ”Rekra” Podgorica broj 01-124/3 od 25.12.2023. godine, a shodno odredbama Pravilnika o načinu korišćenja sredstava Fonda za prevenciju radne invalidnosti, odmor i rekreaciju zaposlenih broj: 02-131/2 od 10.03.2016. godine Raspisuje se: OGLAS za prikupljanje ponuda za banjska liječenja  i organizovane  odmore  u toku 2024 godine zaposlenih u Crnoj Gori, …

OGLAS ZA LJETO 2024 Read More »

OGLAS ZA ZIMU 2024

Na osnovu Odluke Odbora direktora DOO ”Rekra” Podgorica  od 29.11.2023. godine. Raspisuje se: OGLAS za prikupljanje ponuda za organizovane petodnevne    odmore   zaposlenih u Crnoj Gori koji su članovi Fonda za prevenciju radne invalidnosti, odmor i rekreaciju zaposlenih Realizacija  rekreativnog odmora zaposlenih u Crnoj Gori predviđena je za period: 28. januar – 28. februar 2024. godine …

OGLAS ZA ZIMU 2024 Read More »

PROJEKTNI ZADATAK

PROJEKTNI ZADATAK za izradu javnog konkursa Idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja za urbanističku parcelu UP16, urbanističku zonu C, blok 9 u zahvatu DUP-a ‘’Čanj II’’, opština Bar. UVOD Inicijativu za raspisivanje javnog konkursa je podnio zainteresovani Korisnik – vlasnik zemljišta “Rekra” doo Podgorica. Konkurs za izradu Ideino arhitektonsko-urbanističkog riešenia na predmetnoj lokaciji raspisuje se i sprovodi u …

PROJEKTNI ZADATAK Read More »

Oglas za ljeto 2023

Na osnovu Odluke Odbora direktora DOO ”Rekra” Podgorica od 15.12.2022.  godine, a shodno odredbama Pravilnika o načinu korišćenja sredstava Fonda za prevenciju radne invalidnosti, odmor i rekreaciju zaposlenih broj: 02-131/2 od 10.03.2016. godine Raspisuje se: OGLAS za prikupljanje ponuda za banjska liječenja  i organizovane  odmore  u toku 2023 godine zaposlenih u Crnoj Gori, koji su …

Oglas za ljeto 2023 Read More »

Oglas za 2023

Na osnovu Odluke Odbora direktora DOO ”Rekra” Podgorica od 28.11.2022. godine, a shodno odredbama Pravilnika o načinu korišćenja sredstava Fonda za prevenciju radne invalidnosti, odmor i rekreaciju zaposlenih broj: 02-131/2 od 10.03.2016. godine Raspisuje se: OGLAS za prikupljanje ponuda za organizovane petodnevne  odmore   zaposlenih u Crnoj Gori koji su članovi Fonda za prevenciju radne invalidnosti, …

Oglas za 2023 Read More »

Oglas za 2022

Na osnovu Odluke Odbora direktora DOO ”Rekra” Podgorica od 27.12.2021.  godine, a shodno odredbama Pravilnika o načinu korišćenja sredstava Fonda za prevenciju radne invalidnosti, odmor i rekreaciju zaposlenih broj: 02-131/2 od 10.03.2016. godine Raspisuje se OGLAS za prikupljanje ponuda za banjska liječenja  i organizovane  odmore  u toku 2022 godine zaposlenih u Crnoj Gori koji su …

Oglas za 2022 Read More »

Oglas za 2021

Na osnovu Odluke Odbora direktora DOO ”Rekra” Podgorica broj: 01-353/3  od 23.12.2020. godine, a shodno odredbama Pravilnika o načinu korišćenja sredstava Fonda za prevenciju radne invalidnosti, odmor i rekreaciju zaposlenih broj: 02-131/2 od 10.03.2016. godine Raspisuje se OGLAS za prikupljanje ponuda za banjska liječenja  i organizovane odmore  u toku 2021. godine zaposlenih u Crnoj Gori …

Oglas za 2021 Read More »

Konkurs za izbor izvršnog direktora

Na osnovu člana 33 Statuta “Rekra” doo Podgorica, Odbor direktora “Rekra” doo Podgorica,  raspisuje:   Konkurs za izbor Izvršnog direktora “Rekra” doo Podgorica   Uslovi za kandidata predviđeni konkursom su: Da ima visoko stručno obrazovanje (kvalifikacija obima 240 ili 180+ 60 (ECTS) kredita ili  program u trajanju 4 ili 3 +1 godine), Pravni ili Ekonomski fakultet; …

Konkurs za izbor izvršnog direktora Read More »

Oglas za 2020

  Na osnovu Odluke Odbora direktora DOO “Rekra” Podgorica broj 01–01–349 od 26. 11. 2019. godine, a shodno odredbama Pravilnika o načinu korišćenja sredstava Fonda za prevenciju radne invalidnosti odmor i rekreaciju zaposlenih broj: 02-131/2 od 10.03. 2016. godine   Raspisuje se O G L A S   za prikupljanje ponuda za banjska liječenja i …

Oglas za 2020 Read More »

Oglas za 2019. godinu

Na osnovu Odluke Odbora direktora DOO ”Rekra” Podgorica broj 01-142/5   od 11.12.2018. godine, a shodno odredbama Pravilnika o načinu korišćenja sredstava Fonda za prevenciju radne invalidnosti, odmor i rekreaciju zaposlenih broj: 02-131/2 od 10.03.2016. godine Raspisuje se: OGLAS za prikupljanje ponuda za banjska liječenja  i organizovane odmore  u toku 2019. godine zaposlenih u Crnoj Gori …

Oglas za 2019. godinu Read More »